Si Dr. Milagros How ang dahilan ng matagumpay na kauna-unahang “TOFARM Film Festival” dito sa Pilipinas at pagkatapos nga ng matagumpay na film fest ay nais naman niya ngayong subukan ang isang song-writing competition.

Ito ay upang mas lalong mapayabong ang kanyang adbokasiya na bigyang-pugay ang mga magsasakang Pilipino. At sa pagkakataon namang ito ay sa pamamagitan ng musika.

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.