Smugglaz on Letters and Music

Smugglaz performed “PML” and “Walking Distance” in Eagle Rock and Rhythm segment of Letters and Music.
12961616_1018789074858304_6470269602621514282_n
12961729_1018788948191650_1308406572647694022_n
12938334_1018789124858299_1183105631331039054_n

LANDMARKS in Sagada

Spelunking, traditional weaves and sweetened brown rice! Ano pa ang makikita natin sa Sagada! Hindi makakalimutan ang adventure ng Landmarks sa sikat na tourist destination na ito! At sure kami na ganun din kayo!

Miro Valera on Letters and Music

Miro Valera performed “Sa Isip Ko” and “Anghel” in Eagle Rock and Rhythm segment of Letters and Music.
12936616_1016530338417511_1146419145229547242_n
12523934_1016530248417520_4760340313378883382_n
12923109_1016530118417533_3855797735619132254_n