Masaya ang pakiramdam ng limang bagong artists ng ating bansa. Ang newly formed boy group na “BoybandPH” dahil sa paglunsad ng kanilang unang album under Star Music.

Masasabi talaga nila as an individual na talagang na-aachieve na nila unti-unti ang kanilang mga pangarap.

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.