Tara at samahan ninyo kami sa aming pagbisita sa iba’t-ibang museums dito sa Pilipinas! Mapa-historical, cultural o kaya naman ay artistic, bawat isa ay merong pambatong exhibit! Museum-hopping tayo sa Landmarks!

Catch Landmarks every Sunday at 6pm on NET 25.
You can also watch online at www.net25.tv

 

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.