Landmarks​ in Philippine Museum

Tara at samahan ninyo kami sa aming pagbisita sa iba’t-ibang museums dito sa Pilipinas! Mapa-historical, cultural o kaya naman ay artistic, bawat isa ay merong pambatong exhibit! Museum-hopping tayo sa Landmarks!

Catch Landmarks every Sunday at 6pm on NET 25.
You can also watch online at www.net25.tv

 

(Visited 41 times, 1 visits today)