LANDMARKS in Philippine Museum this Sunday at 6pm on NET25

 In Landmarks archives

Ngayong linggo sa Landmarks, tara at samahan ninyo kami sa aming pagbisita sa iba’t ibang museums dito sa Pilipinas! Mapa-historical, cultural o kaya naman ay artistic, bawat isa ay merong pambatong exhibit! Museum-hopping tayo this week sa Landmarks!

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.