Ang Lake Dasay may laking 26 hectars at 21 dipa ang lalim. Ang tourist destination na ito ay makikita sa Brgy. Sayog San Miguel Zamboanga Del Sur.

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.