Panahon pa lamang ng eleksyon noon ay matindi na ang pagnanais ni Pangulong Duterte na sumailalim  ang pilipinas sa tinatawag na federal government.

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.