Malaki ang pagpapasalamat ni Tippy Dos Santos dahil sa sunod- sunod na mga blessings na natatanggap niya araw-araw.

Isa rin sa katuparan ng kaniyang pangarap ay nang ilabas ang kaniyang self-titled album sa ilalim ng Universal Records Philippines.

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.