Ang Cervical Cancer ay isa sa madalas maging sakit ng kababaihan sa Pilipinas, ito ang 2nd leading cancer problem ng mga babae.

Batay sa report ang pinakarason kung bakit nagkakaroon ng cervical cancer ang mga babae.

Ang pinakarason kung bakit nagkakaroon ng Cervical Cancer ang mga babae ay dahil sa HPV o Human Papillomavirus.

Kaya  ang mga estudyante ng private/public schools sa Taguig City, nabakunan ng Human Papillomavirus (HPV) Vaccine ng DOH para maiwasan ang pagkakaroon ng Cervical Cancer.

 

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.