Hindi lamang beach resort ang dinarayo ngayon bakasyon kundi pati na rin ang Eco Park.

Gaya na lamang sa La Mesa Eco Park sa Quezon City bukod sa malapit sa mga taga Metro Manila mura pa at maganda ang paligid lalo na sa mga nature lover.

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.