Sabi nga ang tubig ay buhay lahat ng nabubuhay sa mundong ito mula sa mga tao, hayop, halaman hanggang sa mga insekto ay nangangailangan ng tubig na malinis at ligtas na inumin.

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.