Ang Sariaya, Quezon  ay may tatlong oras na biyahe mula Maynila.

Kilala ang Sariaya, Quezon sa isa sa mga nagkapagbibigay ng mataas na produksyon ng saging, isa sa mga pinagmamalaki nilang produkto na mula sa saging ay ang nilupak.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.