Sa taong ito ay aalamin natin kung anong mga negosyo ang patok.

Syempre kailangan sa pagbungad pa lang ng bagong taon ay magkaroon na tayo ng idea.

Kung ano ang pwedeng pagkakitaan basta tiyakin lang natin na ito ay legal.

Naghanap-hanap kami sa social media ng mga potential business na pwede niyong simulan this 2019.

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.