Ang buwan ng Marso ay buwan kung kailan ipinagdiriwang ang National Women’s Month.

Bahagi rin ito ng pagdiriwang ng International Women’s Month.

At dahil ang programang arub ay aprub na aprub sa mga nai-ambag ng mga kababaihan sa ating lipunan.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.