Nagpaabot naman ng pagbati ang Vice Mayor ng Quezon City sa lahat ng bumubuo ng Net 25 dahil sa patuloy na pagtanggap ng mga programa nito na mga pagkilala mula sa Anak TV Awards.

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.