Ang SB19 ay binubuo ng limang miyembro na sina Sejun, Stell, Josh, Ken, and Justin.

Sa pagbisita nila sa Letters and Music ng Net25 ibinahagi nila kung paano nabuo ang SB19.

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.