Kahit na online class sa panahon ito ay dapat pa rin sila bigyan ng baon o miryenda ang mga bata.

Para ma-feel din nila na parang nasa school pa din sila at dahil sandwich day ngayon araw.

Tatlong special sandwiches ang ibabahagi sa atin ni Ms. Shelly Lazaro and Aiden.

 

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.