Ang Social Security System ay isang katuwang ng gobyerno sa pagbibigay ng financial assistance, maging mga benepisyo na nararapat na makuha ng mga empleyado.

Ang pagiging miyembro nito na maaaring gawin saan man sa kanilang sangay, mahalagang mapagtuunan ng oras dahil sa maramin silang mga programa akma sa pangangailangan ng isang karaniwang empleyado.

Bawat pagpapagal sa trabaho ng ating mga kababayang Filipino ay may kaukulang proteksyon sa kanilang buhay. ang mga tinatawag na benefits, maging ang mga loans na lubos na makakatulong sa kanila.

Pagtataguyod ng makabuluhang proteksyon sa sarili at sa pamilya laban sa anumang dulot ng pagtatrabaho.

Serbisyong pantay pantay at seguridad sa mga mangagawang Filipino.

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.