Lumitaw ang pagiging matulungin ni Gerald Anderson sa pagtatayo niya ng isang foundation na magtataguyod ng kanyang advokasiya na makatulong sa panahon ng emergency sa pamamagitan ng mga aso. Ang “The Gerald Anderson Foundation.”

Ayon sa kapatid ni Gerald na si Ken, ito ang matagal nang pangarap ng kuya niya. Ang makapagtayo ng isang canine search and rescue foundation.

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.