Matagumpay na naisagawa ang Mr. and Ms. Culture World 2017 na kung saan ipinakita ng mga kalahok ang kanilang kultura sa kanilang bansa, sining at iba.

Ang isinagawang kompetisyon na ito ay napakalaking tulong upang maipakilala pa natin ang kultura ng ating bansa na kung saan lalo pang makakatulong sa turismo.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.