Dumating na sa International Space Station, spacecraft na dala ang cube satellite na gawang Pinoy.

Ang cube satellite na ito ay gawa ng mga Filipino engineers na sina Marloun Sejera, Mark Angelo Purio at Izrael Zenar Bautista.

Nakapanayam natin ang isa sa mga enhinyero ng cube satellite na Maya-2 na si Izrael Zenar Bautista.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.