Ang Pilipinas ang may pinakamataas na kaso ng depression sa buong Southeast Asia iyan ay batay sa Philippine Statistics Authority.

Ang Mental Illness ay pangatlo naman sa pinaka-common na sakit sa bansa na karamihan sa nagkakaroon ng ganitong sakit sa pag-iisip ay mga kabataan na simula edad 14.

Batay sa World Health Organization 4.5 million ang kaso ng depression at iba pang mental disorder sa Pilipinas.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.