Ang programang ” Ayuda Juan” ay para sa lahat ng mamamayang Pilipino.

Kahit nasa panahon tayo ng pandemic at krisis ngayon ang “Ayuda Juan” ang magbibigay ng ngiti at pag-asa.

Kaya baka ikaw na, oo baka ikaw na? Ang hinahanap namin sa “Ayuda Juan” ng Happy Time!

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.