Nakasama natin si Jocelyn Miranda na may dalawang anak, sa ngayon ay natigil ang trabaho dahil sa pandemic.

Umaasa muna sa kaniyang ina at kapatid habang di pa nakakahanap ng trabaho.

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.